Kan ik historische waarden importeren?

Vraag
Bestaat er een mogelijkheid om mijn historische waarden te importeren?
Ik kan deze namelijk exporteren uit het overzicht bij mijn energieleverancier en / of  oude energieverbruiksmanager en zou deze graag bij Enelogic willen importeren, zodat ik direct de historie ook inzichtelijk heb.

Antwoord
Als Enelogic bieden we geen optie voor het handmatig importeren van historische waarden. Het importeren is erg foutgevoelig en vraagt hierdoor te veel support. Mocht je echt graag willen dat we de gegevens importeren, dan mag je wel een Excel bestand aanleveren wat precies voldoet aan onze voorwaarden.

Let wel op:
Importeren is alleen mogelijk voor een maximum van 3 maanden aan data vanaf de huidige dag.


Historische waarden slimme meter importeren
De voorwaarden voor het Excel bestand voor de import van historische waarden uit je slimme meter zijn de volgende:
  • We willen enkel en alleen de meterstanden hebben, dus niet de verbruiken. 
  • We willen dat je de meterstanden uitsplitst in de 4 tarieven, een meterstand zonder uitsplitsing in laag / normaal / afname / teruglevering heeft dus geen zin.
  • We willen dat je in ieder geval 1 bestand aanlevert met enkel en alleen de meterstanden op de 1e dag van de maand om 00:00 uitgesplitst in de 4 tarieven. De belangrijkste statistieken worden gebaseerd op de meterstanden op de eerste dag van de maand, daarom heeft dit bestand de hoogste prioriteit.
  • Optioneel mag je daarnaast ook 1 bestand aanleveren met de meterstanden per dag om 00:00 uitgesplitst in de 4 tarieven.
Voor de 4 tarieven gelden de volgende waarden:
  • 180 = tarief voor gas (zie 2e afbeelding hieronder)
  • 181 = afname elektriciteit laagtarief
  • 182 = afname elektriciteit normaaltarief
  • 281 = teruglevering elektriciteit laagtarief
  • 282 = teruglevering elektriciteit normaaltarief
Het Excel bestand heeft de volgende indeling voor de elektrameter:


Het Excel bestand heeft de volgende indeling voor de gasmeter:

Feedback and Knowledge Base