Skip to content

Altijd-aan apparatuur blokje op het Dashboard

Vraag
Aan de hand van welke gegevens wordt het Altijd-aan apparatuur vermogen bepaald?

Antwoord
Het vermogen in Watt (W) wat je ziet staan in het Altijd-aan apparatuur blokje wordt ook wel je sluipverbruik, sluimerverbruik en standby verbruik genoemd. Dit vermogen is het laagste vermogen wat we gedurende de dag bij je hebben gemeten. 

Heb je zonnepanelen? Dan meten we alleen wanneer de zon niet schijnt, anders zou de opwekking van je zonnepanelen het laagste vermogen verder kunnen verlagen, waardoor de waarde niet klopt met wat we willen weergeven.

Bijvoorbeeld op zondag 10 april 2016, het laagste vermogen wat we op die dag hebben gemeten is 0,8 kW rond 9 uur 's ochtends. Dit wordt dan weergeven als 836 W in het Altijd-aan apparatuur blokje in je Dashboard, zie het groene blokje onder de grafiek die daar bij hoort. 

Het oranje en rode blokje is als voorbeeld wat je verder nog kan verwachten als je een dag minder goed scoort.
Feedback and Knowledge Base