Heb je ideeën hoe wij Enelogic kunnen verbeteren?

grafiek met jaarsaldo (verschil koop en teruglevering)

ik mis een grafiek met de waarde van het salderingsniveau.

datum start telling: startdatum energiecontract
formule: alle aankoop minus teruglevering, ytd waarbij de y de startdatum energiecontract is.

voorbeeld: als ik op 16 december mijn energiecontract afsluit heb ik vooral koop, hierdoor gaat het jaarsaldo omhoog. Er wordt op 17 december de eersta waarde geplot van het verbruik minus teruglevering van 16 december.
De grafiek is een jaargrafiek met 365 kolommen met een positieve of een negatieve waarde.
Deze grafiek biedt inzicht in het verloop van je jaarsaldo en lebert mooie inzichten op zoals:
* wanneer heb je het nulpunt bereikt (evenveel teruggeleverd als aangekocht)
* wanneer was je terugleversaldo maximaal en hoeveel was het
* wanneer ga je weer negatief igv bijkoop

Deze grafiek moet per jaar zichtbaar zijn en heeft ten doel om over de jaren heen het jaarsaldoverloop inzichtelijk te maken

277 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
mgdevriesnl shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Thijs commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Als dit ook inhoud dat je zelf het datumbereik kunt selecteren binnen het verbruik menu (dus ipv 1 Jan - 31 dec), doen! Dat ontbreekt nu waardoor je geen enkel idee hebt wat je contractjaar verbruik is (zonder extra werk).

Feedback and Knowledge Base