Tom Weber

My feedback

 1. 0 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Enelogic.com » Dashboard menu  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Tom Weber shared this idea  · 
 2. 8 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Enelogic.com » Algemeen  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Tom Weber commented  · 

  Een grafiek met het lopend jaarverbruik laat je dat gelijk zien.
  Het lopend jaarverbruik kun je elke week of maand berekenen door iedere week of maand de meterstanden met die van een jaar geleden te vergelijken en dit op een slimme manier weer te geven.

  Tom Weber commented  · 

  Als je werkt met lopende jaarverbruiken en lopende jaartotalen van graaddagen en zonneuren is alles ineens duidelijk.

 3. 8 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Enelogic.com » Dashboard menu  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Tom Weber supported this idea  · 
  Tom Weber commented  · 

  Om te zien of je goed bezig bent zou je het lopende jaarverbruik grafisch moeten weergeven.
  Ik heb al 2 maal een idee ingediend.
  1 voor het wekelijks jaarverbruik in een grafiek te zetten en 1 om dit maandelijks te doen.
  Maar niemand schijnt te snappen dat dit de enige manier is om heel snel te zien of je goed bezig ben.

 4. 4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  3 comments  ·  Enelogic.com » Verbruik menu  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Tom Weber commented  · 

  Aanwijzingen voor de Grafiek.

  De verticale as is verdeeld in procenten ,een nul as en een positive- en negative gedeelte.

  De horizontale as is verdeeld in 52 weken.

  Na 52 weken registratie zijn de jaarverbruiken en jaargegevens van graaddagen en zonneuren bekend.
  Nu begint de grafiek op nul procent.
  Na een week worden de 52 weken verbruiken ,graaddagen en zonneuren opnieuw bepaald en de afwijking in procenten ten opzichte van de eerder op week 0 bepaalde 52 weken waarden vastgesteld.

  De waarden worden in grafiek op plaats 1 gezet.

  Alle volgende weken worden de afwijkingen t.o.v. week 0 bepaalt en in de grafiek gezet.

  Na 52 weken staat er dus een vol jaar min 1 of 2 dagen in de grafiek.

  Indien er weer een week bij komt dan schuift de hele grafiek een plaats op, dus week 1 wordt week o en zo voort.

  Alle waarden in de grafiek worden nu weer berekend t.o.v. de nieuwe week 0 waarden.

  Zodat er dus steeds 52 weken historie in de grafiek staat.

  Dit herhaalt zich dus iedere week.

  Onder de grafiek komt een horizontale lijn waarop je tijdelijk veranderingen kan aangeven welke invloed hebben op je energieverbruik.

  Onder de voorgaande lijn kunnen een of meerdere lijnen komen welke aangeven dat er veranderingen zijn van blijvende aard en dus de komende 52 weken van invloed zijn op je verbruik.

  Ik hoop dat deze grafiek er spoedig is, zo niet dan heeft ENELOGIC voor mij geen toegevoegde waarde meer.

  Indien er nog vragen zijn dan hoor ik die graag.

  Tom Weber

  agnam43@gmail,com

  Tom Weber commented  · 

  Er zijn 2 soorten veranderingen.

  1. Tijdelijke, hierbij verandert het lopende jaarverbruik gedurende de verandering.
  2. Permanente, hierbij zal de verandering van het lopende jaarverbruik gedurende 52 weken aan verandering onderhevig zijn , zoals bij een nieuwe koelkast bij voorbeeld.

  Tom Weber commented  · 

  Ik gebruik de methode al meer dan 30 jaar en het werkt uitstekend.

  Tom Weber shared this idea  · 
 5. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Enelogic.com » Verbruik menu  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Tom Weber commented  · 

  Als je in een grafiek van de lopende jaarverbruiken de laatste 52 weken laat zien met daarbij ook de lopende jaargegevens van graaddagen en zonneuren is het plaatje compleet.

  Tom Weber commented  · 

  Door te kijken naar het lopendejaarverbruik kan je heel goed zien hoe je verbruik zich positief of negatief ontwikkelt.
  Het nadeel is alleen dat je al een jaar gegevens moet hebben.

 6. 8 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Enelogic.com » Dashboard menu  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Deze mogelijkheid kunnen we eventueel in de toekomst aanbieden, voorlopig ligt onze focus op andere zaken.

  Om deze reden plaatsen we hem “Ter beoordeling”, mocht je als mede gebruiker deze mogelijkheid missen, breng dan snel je stem uit!

  Tom Weber commented  · 

  Als je in een grafiek van lopende jaarverbruik de laatste 52 weken laat zien dan heb je een goed overzicht hoe de verbruiken zich ontwikkelen.

 7. 485 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  4 comments  ·  Enelogic.com » Verbruik menu  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Tom Weber commented  · 

  Het vertonen van grafieken met het lopende jaarverbruik over meer jaren is veel zinvoller.

 8. you

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Enelogic.com » YouLess  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Tom Weber shared this idea  · 
 9. 34 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  3 comments  ·  Enelogic.com » YouLess  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Tom Weber supported this idea  · 
 10. 0 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Enelogic.com » Algemeen  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Tom Weber shared this idea  · 
 11. 11 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Enelogic.com » Algemeen  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Interessant idee, bedankt hiervoor!
  Om deze reden zetten we dit idee ter beoordeling, mocht je als mede gebruiker hier ook oren naar hebben, breng dan snel je stem uit.

  Eventueel zou je momenteel gebruik kunnen maken van de export functie en hier aantekeningen op maken.

  Tom Weber commented  · 

  Pas dit idee toe in het idee lopende jaarverbruiken.

 12. 19 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Enelogic.com » Verbruik menu  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Tom Weber commented  · 

  Een verbruik per graaddag is pas goed mogelijk indien je de graaddag gegevens bij je in de buurt gebruikt.
  Tevens dient er eerst het gasgebruik dat niet voor het stoken gebruikt wordt eerst van het totale verbruik afgetrokken te worden/

 13. 41 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  4 comments  ·  Enelogic.com » API en derde partijen  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Tom Weber commented  · 

  Het zou inderdaad mooi zijn als we net als bij MinderGas kunnen kiezen waar onze graaddagen en zonne-uren gemeten worden.

 14. 10 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  3 comments  ·  Enelogic.com » Gebouwprofiel menu  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Hartelijk bedankt voor je idee Oscar, goed punt! We zetten dit idee daarom ter beoordeling.
  Mocht je je weerstation nu al willen aanpassen, laat het dan even weten via de support, we zullen het dan handmatig voor je regelen.

  Tom Weber commented  · 

  Heel snel invoeren ,het maakt namelijk een groot verschil uit waar je woont.

 15. 5 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Enelogic.com » Dashboard menu  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Tom Weber commented  · 

  Als je in de grafieken van de lopende jaarverbruiken de mogelijkheden hebt om 2 soorten notes toe te kunnen voegen is het probleem opgelost.
  1 : Tijdelijke Notus ,hierbij verandert het lopende jaarverbruik tijdelijk.
  2 : Definitive Notus ,hierbij verandert het lopende jaarverbruik de komende 52 weken.

 16. 11 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Enelogic.com » Energieadvies  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  We zijn het helemaal met je eens en zullen zeker kijken naar de mogelijkheden om dit te integreren in een toekomstige versie van het dashboard.

  Heb je als medegebruiker hier oren naar? Breng dan snel je stem uit!

  Tom Weber commented  · 

  Het toevoegen van graaddagen is zeker zinvol.

 17. 80 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  11 comments  ·  Enelogic.com » Verbruik menu  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Een geweldig plan, in het platform voor Energiemanagers is dit ondertussen geïmplementeerd.

  We gaan nu feedback verzamelen voor we dit ook in het standaard platform zetten, we kijken uit naar jullie feedback!

  Tom Weber commented  · 

  Als je het goed wil doen, moet je het doen zoals MinderGas.
  Dus van het verbruik het altijd verbruik aftrekken.
  Dan nog zit je met de invloed van de zon, die in het ene huis meer invloed heeft dan het andere.

 18. 449 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  27 comments  ·  Enelogic.com » Verbruik menu  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Naar aanleiding van vragen over deze functie veranderen we de status toch weer naar “Ter beoordeling”. Op dit moment zit onze volledige aandacht in het maken van gepersonaliseerd notificaties. Als de gepersonaliseerde notificaties die we nu willen bouwen een heel eindje zijn gaan we weer kijken wat we dan gaan doen. Onze excuses voor deze foutieve inschatting.

  Tom Weber commented  · 

  In het idee van de lopende jaarverbruiken zijn alle voorgaande perioden meegenomen.

 19. 2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Enelogic.com » Verbruik menu  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Tom Weber shared this idea  · 
 20. 122 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  2 comments  ·  Enelogic.com » Algemeen  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Tom Weber supported this idea  · 
← Previous 1

Feedback and Knowledge Base