Thijs van Daalen (LEON Zeewolde)

My feedback

 1. 160 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  15 comments  ·  Enelogic.com » Verbruik menu  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Thijs van Daalen (LEON Zeewolde) commented  · 

  Als energieleverancier zou ik graag zien dat het makkelijk wordt om een selectie over alle klanten tegelijk uit te voeren.Ik denk daarbij aan de volgende selectiekenmerken:
  • klantengroep (postcode en/of woonplaats)
  • Periode van - tot
  • Keuze tussen meterstanden of verbruik
  • Keuze tussen levering of teruglevering of beide
  • Maak ook een exportkeuze voor Excel mogelijk

Feedback and Knowledge Base