Skip to content

Geen laag- en normaal tarief in Daggrafiek.

Waar om zie ik in de Daggrafiek geen laag- en normaal tarief en bij de andere grafieken wel?

Antwoord
We kunnen inderdaad (nog) geen nacht T1 en dag T2 tarieven weergeven in de Daggrafiek via de netbeheerders uitlezing. We krijgen deze gegevens namelijk niet aangeleverd, de netbeheerder stuurt voor de kwartierwaarden enkel door of het afname of levering is.

Voorbeeld
Meterstanden Daggrafiek (voorbeeld)


Meterstanden Week- en Maandgrafiek (voorbeeld)


Oplossing
De Youless LS120 heeft dit probleem niet.

Feedback and Knowledge Base