Skip to content

Afgerond verbruik zonder decimale getallen?

Mijn grafiek geeft het verbruik enkel weer zonder decimale getallen, waarom ronden jullie deze getallen af?

Antwoord

Een klein deel van de slimme meters stuurt geen decimale getallen door. We krijgen de meterstanden dan afgekapt(!) door van de netbeheerder. Dit is voornamelijk het geval bij de netbeheerder Stedin. Omdat de meterstanden (mogelijk) afgekapt zijn, kan dit rare grafieken veroorzaken. Bijvoorbeeld de meterstand 100,99 wordt dan namelijk 100. 

Je kan zelf eenvoudig controleren of je slimme meter wel of geen decimalen doorstuurt door naar de meterstanden onder de grafiek te kijken. Hieronder een voorbeeld van een slimme meter zonder decimale getallen.

Voorbeeld

Een voorbeeld van hoe de meterstanden er dan uit zien, de Daggrafiek die hoort bij deze standen en een Maandgrafiek met hetzelfde probleem.

Let op, het kan voorkomen dat de eindstand wel decimale getallen bevat. Dit is in uitzonderlijke situaties waar de Daggrafiek wel decimale getallen heeft, maar de Week-, Maand- en Jaargrafiek niet. We proberen de Week-, Maand- en Jaargrafiek dan aan te vullen met meterstanden uit de Daggrafiek.Oplossing

De Youless LS120 heeft dit probleem niet.

Soortgelijke vragen
  • Ik zie alleen pulsen/pieken van 1 m3 en 4 kWh weergegeven worden. Klopt dit?
Keywords: afronden, afgerond, decimalen, decimaal, afgeronde getallen, afronding, pulsen, pieken

Feedback and Knowledge Base