Skip to content

Grootverbruik meters

Vraag
Hoe kan ik mijn grootverbruik meters uitlezen op het Enelogic platform?

Antwoord
Als Enelogic zijn we gestopt met het ondersteunen van grootverbruik meters.

Verschil tussen groot- en kleinverbruik
De grens tussen groot- en kleinverbruik is als volgt:
  • Kleinverbruik is alles kleiner of gelijk dan 3x80A voor elektra en kleiner of gelijk aan G40 voor gas.
  • Grootverbruik is alles groter dan 3x80A voor elektra en groter dan G40 voor gas.
De Grootverbruik markt
Grootverbruik meters zijn geen eigendom van de netbeheerder (in tegenstelling tot kleinverbruik), maar grootverbruik meters zijn eigendom van het meetbedrijf. Een meetbedrijf is een apart, commercieel bedrijf en is niet gekoppeld aan een netbeheerder.
(In de praktijk heten meetbedrijven wél vaak hetzelfde als de netbeheerder, met alle verwarring van dien. Bijvoorbeeld Liander (netbeheerder) en Liander meetbedrijf of Stedin (netbeheerder) en Stedin meetbedrijf.)

Feedback and Knowledge Base