Skip to content

Ilse Smit

My feedback

5 results found

 1. 22 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  Het klopt dat het Gebouwprofiel een update kan gebruiken, echter het op kunnen geven van een korting lijkt mij een foutieve update. Zelf zien wij eerder de integratie voor teruglevering voor ons.

  Daarbij adviseren wij ook om altijd te rekenen met je daadwerkelijke tarieven onder je Gebouwprofiel i.p.v. de standaardtarieven.

  Ilse Smit supported this idea  · 
  An error occurred while saving the comment
  Ilse Smit commented  · 

  Dit voorstel begint urgenter te worden omdat de teruglever vergoeding vanaf 2023 daadwerkelijk gaat spelen. We krijgen dan te maken met:
  - Inkoop kWh tegen tarief
  - Eigen verbruik (tegen kWh tarief)
  - % dat gesaldeerd mag worden tegen tarief
  - % uit saldo dat vergoed wordt tegen vaste teruglever vergoeding (Energie-levcier bepaalt)
  - Restant kWh die tegen vooraf vastgesteld tarief aan het net geleverd wordt

  Dit zijn een aantal variabelen die het gebouwprofiel op dit moment niet kent. (De percentages zijn vast, die kunnen vooraf vastgelegd worden). Hierdoor lijkt het me mogelijk om met het door de gebruiker instellen van de tarieven per kWh in het gebouwprofiel een juiste prognose van het verbruik te maken.
  Verder zou gedacht kunnen worden om een aparte post voor de teruggaaf energie belasting op te nemen (als vaste kosten per maand b.v.) Dan kan het kWh tarief bestaan uit kwh prijs, ODE en EB per kwh. Dit zal de presentatie van het verbruik in het dashboard verbeteren/verhogen.

 2. 678 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  Een mooie toevoeging voor het platform. Zelf zullen wij dit eerder in de vorm van een een op een vergelijking integreren om mee te beginnen.

  Om deze vervolgens in de toekomst wellicht verder uit te werken.

  Breng dus snel je stem uit!

  Ilse Smit supported this idea  · 
 3. 134 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 4. 1,005 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  Het koppelen met SMA omvormers staat nog niet op onze korte termijn planning, daarom laat ik dit idee staan op de status “Ter beoordeling”.

  Heb je aanvullende feedback? Reageer dan hieronder!

  An error occurred while saving the comment
  Ilse Smit commented  · 

  Ik vind dit een lastige vraag. Er worden een aantal omwegen geïntroduceert en ik vraag me af of dit wel de juiste weg is.

  Bij de gebruiker wordt de "last" gelegd om zich aan te melden bij PVOutput.org en ook nog te zorgen dat zijn data via een key bij PVoutput. org komt. Niet iedere gebruiker is in staat dit even te "regelen". Het is een ietwat complexe materie.

  Enelogic belast zich met uitlezen van pvoutput.org en verwerking van deze data

  Een mijns inziens betere optie is:

  Plaatsing van een DIN S0 meter in de stroomkring van de PV installatie en de pulsen van die meter uit te laten lezen door het Enelogic "kastje".

  Het voordeel hiervan is dat de pulsgever onafhankelijk is van de geplaatste inverter (omnik/SMA etc). Enelogic kan direct de pulsen uitlezen en doorsturen naar hun eigen servers.

  Nadeel: De gebruiker moet kosten maken: Installatie en aanschaf DIN S0 meter en een nieuw Enelogic kastje aanschaffen (dat Enelogic natuurlijk nog even moet ontwikkelen om de pulsen te kunnen inlezen). Toch moet dit denk ik voor minder dan € 100 kunnen aan materiaal.

  In de door mij geschetste situatie is er een 1 op 1 relatie tussen Enelogic en de opgewekte kWh's. Ik ben bereid hiervoor te investeren omdat er dan garantie ontstaat op zekere verwerking van de gegevens.

  Een voorbeeld is hier: http://www.jsunnyreports.com/index.php/configuration/inverters/14-mkarduinologger/

  Ilse Smit supported this idea  · 
 5. 111 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  In het platform is het al enige tijd mogelijk om je gasverbruik in de week/maand/jaar overzichten je verbruik te vergelijken met graaddagen. Voor dagen is dit nog niet mogelijk, maar uiteraard een mooie toevoeging voor het Premium abonnement.

  We zetten het idee dan ook op “Ter beoordeling” om meer stemmen te vergaren.

  An error occurred while saving the comment
  Ilse Smit commented  · 

  Hoe staat het met dit idee? Ligt het nog boven op de stapel van geweldige plannen, of is het wellicht toch wat naar achteren geschoven?

  Ik denk dat ik deze functie (ook al is het alleen bij het jaarverbruik gas) erg zal waarderen

Feedback and Knowledge Base