Ilse Smit

My feedback

 1. 18 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  6 comments  ·  Enelogic.com » Gebouwprofiel menu  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Het klopt dat het Gebouwprofiel een update kan gebruiken, echter het op kunnen geven van een korting lijkt mij een foutieve update. Zelf zien wij eerder de integratie voor teruglevering voor ons.

  Daarbij adviseren wij ook om altijd te rekenen met je daadwerkelijke tarieven onder je Gebouwprofiel i.p.v. de standaardtarieven.

  Ilse Smit supported this idea  · 
  An error occurred while saving the comment
  Ilse Smit commented  · 

  Dit voorstel begint urgenter te worden omdat de teruglever vergoeding vanaf 2023 daadwerkelijk gaat spelen. We krijgen dan te maken met:
  - Inkoop kWh tegen tarief
  - Eigen verbruik (tegen kWh tarief)
  - % dat gesaldeerd mag worden tegen tarief
  - % uit saldo dat vergoed wordt tegen vaste teruglever vergoeding (Energie-levcier bepaalt)
  - Restant kWh die tegen vooraf vastgesteld tarief aan het net geleverd wordt

  Dit zijn een aantal variabelen die het gebouwprofiel op dit moment niet kent. (De percentages zijn vast, die kunnen vooraf vastgelegd worden). Hierdoor lijkt het me mogelijk om met het door de gebruiker instellen van de tarieven per kWh in het gebouwprofiel een juiste prognose van het verbruik te maken.
  Verder zou gedacht kunnen worden om een aparte post voor de teruggaaf energie belasting op te nemen (als vaste kosten per maand b.v.) Dan kan het kWh tarief bestaan uit kwh prijs, ODE en EB per kwh. Dit zal de presentatie van het verbruik in het dashboard verbeteren/verhogen.

 2. 632 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  39 comments  ·  Enelogic.com » Dashboard menu  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Een mooie toevoeging voor het platform. Zelf zullen wij dit eerder in de vorm van een een op een vergelijking integreren om mee te beginnen.

  Om deze vervolgens in de toekomst wellicht verder uit te werken.

  Breng dus snel je stem uit!

  Ilse Smit supported this idea  · 
 3. 130 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  2 comments  ·  Enelogic.com » Algemeen  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. 43 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  6 comments  ·  Enelogic.com » Dashboard menu  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Bedankt voor je idee van bijna 1 jaar geleden Ilse. Voor de volledigheid, dit idee is nog niet uitgevoerd. We zetten dit idee nu op “Ter Beoordeeling” zodat iedereen zijn reactie kan geven. We kijken uit naar jullie reacties.

  An error occurred while saving the comment
  Ilse Smit commented  · 

  Weinig reacties i.d.d.

  Hier 8024 CH (zwolle) 2 onder 1kap

  Ilse Smit shared this idea  · 
 5. 939 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  107 comments  ·  Enelogic.com » API en derde partijen  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Het koppelen met SMA omvormers staat nog niet op onze korte termijn planning, daarom laat ik dit idee staan op de status “Ter beoordeling”.

  Heb je aanvullende feedback? Reageer dan hieronder!

  An error occurred while saving the comment
  Ilse Smit commented  · 

  Ik vind dit een lastige vraag. Er worden een aantal omwegen geïntroduceert en ik vraag me af of dit wel de juiste weg is.

  Bij de gebruiker wordt de "last" gelegd om zich aan te melden bij PVOutput.org en ook nog te zorgen dat zijn data via een key bij PVoutput. org komt. Niet iedere gebruiker is in staat dit even te "regelen". Het is een ietwat complexe materie.

  Enelogic belast zich met uitlezen van pvoutput.org en verwerking van deze data

  Een mijns inziens betere optie is:

  Plaatsing van een DIN S0 meter in de stroomkring van de PV installatie en de pulsen van die meter uit te laten lezen door het Enelogic "kastje".

  Het voordeel hiervan is dat de pulsgever onafhankelijk is van de geplaatste inverter (omnik/SMA etc). Enelogic kan direct de pulsen uitlezen en doorsturen naar hun eigen servers.

  Nadeel: De gebruiker moet kosten maken: Installatie en aanschaf DIN S0 meter en een nieuw Enelogic kastje aanschaffen (dat Enelogic natuurlijk nog even moet ontwikkelen om de pulsen te kunnen inlezen). Toch moet dit denk ik voor minder dan € 100 kunnen aan materiaal.

  In de door mij geschetste situatie is er een 1 op 1 relatie tussen Enelogic en de opgewekte kWh's. Ik ben bereid hiervoor te investeren omdat er dan garantie ontstaat op zekere verwerking van de gegevens.

  Een voorbeeld is hier: http://www.jsunnyreports.com/index.php/configuration/inverters/14-mkarduinologger/

  Ilse Smit supported this idea  · 
 6. 106 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  15 comments  ·  Enelogic.com » Verbruik menu  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  In het platform is het al enige tijd mogelijk om je gasverbruik in de week/maand/jaar overzichten je verbruik te vergelijken met graaddagen. Voor dagen is dit nog niet mogelijk, maar uiteraard een mooie toevoeging voor het Premium abonnement.

  We zetten het idee dan ook op “Ter beoordeling” om meer stemmen te vergaren.

  An error occurred while saving the comment
  Ilse Smit commented  · 

  Hoe staat het met dit idee? Ligt het nog boven op de stapel van geweldige plannen, of is het wellicht toch wat naar achteren geschoven?

  Ik denk dat ik deze functie (ook al is het alleen bij het jaarverbruik gas) erg zal waarderen

 7. 30 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  5 comments  ·  Enelogic.com » Gebouwprofiel menu  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Een zeer praktisch en herkenbaar idee, hartelijk bedankt voor de toevoeging!

  De statistieken zullen we hier op korte termijn niet op gaan aanpassen, omdat we onze Gebouwgroepen net hebben geoptimaliseerd.

  Maar we nemen dit zeker mee in de volgende versie en gaan er misschien voor kiezen om deze vraag alvast in te bouwen om deze data te verzamelen. Als we de Gebouwgroepen dan aanpassen, kunnen we direct de data gebruiken om je statistieken te verbeteren.

  An error occurred while saving the comment
  Ilse Smit commented  · 

  Wat mij wel mogelijk lijkt is (evt op een aparte pagina) wat gemiddelde verbruikscijfers voor een jaar te melden zoals bv Nibud of CBS dat doet. Dit dan eventueel gecorrigeerd of aangepast aan jullie eigen bevindingen en bovenstaande voorbeeld. Als gebruiker kun je dan toch zien of je nog een beetje in de pas loopt. Update van zo'n pagina 1x per jaar? En, het grote voordeel: je hoeft Enelogic niet te verlaten om te Googlen hoe het ook alweer zit. Dat is klantenbinding.

  Ilse Smit supported this idea  · 
 8. 654 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  46 comments  ·  Enelogic.com » Verbruik menu  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Het maken van een instelbare periode in de grafiek staat nog niet op onze korte termijn planning, daarom laat ik dit idee staan op de status “Ter beoordeling”.

  Heb je aanvullende feedback? Reageer dan hieronder!

  Ilse Smit supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base