Ed

My feedback

 1. 160 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  15 comments  ·  Enelogic.com » Verbruik menu  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Ed supported this idea  · 
  Ed commented  · 

  De export van de gegevens over het verbruik naar Excel kunnen en naar mijn mening moeten verbeterd worden. De export naar een csv-file levert data op die slecht importeerbaar is. Het moet mogelijk zijn om een simpele export te maken met verbruik hoog-laag en opwekking hoog-laag in heldere kolommen per datum.

Feedback and Knowledge Base