Heb je ideeën hoe wij Enelogic kunnen verbeteren?

Bepaal het lopende jaarverbruik door elke week de meterstanden te vergelijken met de meterstanden van 52 weken geleden en dit weer te geven

Gebruik een grafiek van de lopende jaarverbruiken.
Het lopende jaarverbruik wordt gevonden door iedere week de meterstanden te vergelijken met die van 52 weken geleden.
Het lopende jaarverbruik is nagenoeg constant, behalve bij ongewoon weer of het toevoegen van een andere verbruiker of gewoonte.
Bij een verandering van gebruiker of gewoonte, zal het lopende jaarverbruik de komende 52 weken aan verandering onderhevig zijn.
Het zou mooi zijn als je in de grafiek kan weergeven tot wanneer je de verandering kan verwachten.

4 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Tom Weber shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

3 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
 • Tom Weber commented  ·   ·  Flag as inappropriate

  Aanwijzingen voor de Grafiek.

  De verticale as is verdeeld in procenten ,een nul as en een positive- en negative gedeelte.

  De horizontale as is verdeeld in 52 weken.

  Na 52 weken registratie zijn de jaarverbruiken en jaargegevens van graaddagen en zonneuren bekend.
  Nu begint de grafiek op nul procent.
  Na een week worden de 52 weken verbruiken ,graaddagen en zonneuren opnieuw bepaald en de afwijking in procenten ten opzichte van de eerder op week 0 bepaalde 52 weken waarden vastgesteld.

  De waarden worden in grafiek op plaats 1 gezet.

  Alle volgende weken worden de afwijkingen t.o.v. week 0 bepaalt en in de grafiek gezet.

  Na 52 weken staat er dus een vol jaar min 1 of 2 dagen in de grafiek.

  Indien er weer een week bij komt dan schuift de hele grafiek een plaats op, dus week 1 wordt week o en zo voort.

  Alle waarden in de grafiek worden nu weer berekend t.o.v. de nieuwe week 0 waarden.

  Zodat er dus steeds 52 weken historie in de grafiek staat.

  Dit herhaalt zich dus iedere week.

  Onder de grafiek komt een horizontale lijn waarop je tijdelijk veranderingen kan aangeven welke invloed hebben op je energieverbruik.

  Onder de voorgaande lijn kunnen een of meerdere lijnen komen welke aangeven dat er veranderingen zijn van blijvende aard en dus de komende 52 weken van invloed zijn op je verbruik.

  Ik hoop dat deze grafiek er spoedig is, zo niet dan heeft ENELOGIC voor mij geen toegevoegde waarde meer.

  Indien er nog vragen zijn dan hoor ik die graag.

  Tom Weber

  agnam43@gmail,com

 • Tom Weber commented  ·   ·  Flag as inappropriate

  Er zijn 2 soorten veranderingen.

  1. Tijdelijke, hierbij verandert het lopende jaarverbruik gedurende de verandering.
  2. Permanente, hierbij zal de verandering van het lopende jaarverbruik gedurende 52 weken aan verandering onderhevig zijn , zoals bij een nieuwe koelkast bij voorbeeld.

Feedback and Knowledge Base