Heb je ideeën hoe wij Enelogic kunnen verbeteren?

Kan in het dashboard ook de laatste 12 maanden getoond worden?

In het dashboard staan nu dag/maand/week en jaar als tijdkeuze.
Door de laatste 12 maanden te tonen kan je zien hoe het verbruik per 12 maanden zich ontwikkeld. Het mooist is natuurlijk als dit gekoppeld kan worden aan de ingangsdatum van het electriciteitscontract.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

2 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Tom Weber commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Als je in een grafiek van de lopende jaarverbruiken de laatste 52 weken laat zien met daarbij ook de lopende jaargegevens van graaddagen en zonneuren is het plaatje compleet.

  • Tom Weber commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Door te kijken naar het lopendejaarverbruik kan je heel goed zien hoe je verbruik zich positief of negatief ontwikkelt.
    Het nadeel is alleen dat je al een jaar gegevens moet hebben.

Feedback and Knowledge Base